1. Jouw Plan

Onze tips voor een goed voorstel:

  • Het is voor meerdere bewoners interessant
  • Formuleer je voorstel positief
  • Wees duidelijk in je uitleg
  • Houd het kort en bondig
  • Plaats een passende foto

Het idee mag voor je eigen dorp zijn, maar ook voor heel Baarderadiel!

2. Campagne

tot 12-11-2017

Voer campagne voor je plan en verzamel zoveel mogelijk stemmen om het voorstel op de agenda te krijgen van het Listlûkersdebat.

Dit kun je doen door:

  • Buurtgenoten uit te nodigen via Facebook of Twitter
  • Mails te versturen naar je buurtgenoten
  • Deur voor deur langs te gaan
  • Een bijeenkomst te organiseren

3. Stem op plannen &

Listlûkersdebat 14-11-2017

Alle inwoners van Baarderadiel kunnen de plannen van anderen steunen of verwerpen. Je kan argumenten voor of tegen het plan op de website formuleren.

Het plan met de meeste stemmen wordt besproken tijdens het Listlûkerdebat op 14 november a.s. in Weidum. We hopen dat de indiener het plan dan kort komt toelichten. Daarna horen we de mening van de listlûkers over het plan.