Per 1-1-2018 gaan 10 dorpen van de Gemeente Littenseradiel bij de Gemeente Leeuwarden horen: Húns, Leons, Baard, Easterlittens, Mantgum, Jorwert, Weidum, Bears, Jellum en Hilaard.

De dorpen zijn hechte gemeenschappen en we willen elkaar nu en in de toekomst met allerlei initiatieven versterken. Ieder dorp heeft een eigen bijzonder karakter en dat moet ook na de herindeling zo blijven. Ook de kwaliteit van het landschap mag niet worden aangetast. Sterker nog: er is veel aandacht nodig om de natuur en landschap te behouden en te versterken. Door samen op te trekken versterkt de band tussen de dorpen. De stad Leeuwarden en haar inwoners kunnen trots zijn op hun ‘bloeiende voortuin’!

Daarom hebben de dorpsbelangen van deze 10 dorpen een paar jaar geleden ‘Nij Baarderadiel’ opgericht. Gemiddeld vindt 1x per kwartaal een overleg plaats. Werkgroepen houden zich o.a. bezig met:

Er is niets vervelender 

dan dat er niet

naar je geluisterd wordt

  • Listlûkersdebat 14-11-2017.

De 10 dorpsbelangen van Nij Baarderadiel willen dat burgers plannen kunnen voorleggen aan de gemeente Leeuwarden. Ons voorstel is dat de gemeenteraad een plan moet bespreken als het bijvoorbeeld 30 positieve stemmen heeft. Inwoners hebben drie maanden de tijd voor een campagne voor hun plan, daarna kan er niet meer gestemd worden.