• Beschrijft hoe je op het idee bent gekomen.
  • Is het idee een oplossing voor een probleem? Zo ja, welk probleem?
  • Waarom moet de gemeenteraad jouw voorstel bespreken?
  • Draag argumenten aan om je buurtgenoten te overtuigen op jouw plan te stemmen.
  • Gebruik minimaal 140 tekens.