De kleine scholen in de dorpen moeten koste wat het kost open blijven

In littenseradiel was de plattelandsnorm voor scholen van toepassing, op basis hiervan moest een school minimaal 33 leerlingen hebben, in Leeuwarden ligt de norm op 91 ! Van de 10 dorpen in Nij Baarderadiel voldoet alleen Mantgum hieraan.
Er zijn allerlei voor en nadelen te bedenken van kleine scholen. Kleine scholen hebben te maken met een gering aantal leerkrachten en daardoor meerdere groepen in een klaslokaal, is dit nadelig voor de kwaliteit van het onderwijs ?. Is een grote school waar 1 groep groter kan zijn dan 1 klaslokaal beter voor de kwaliteit van het onderwijs ? Hoe groot is de functie van een school in een dorp voor de leefbaarheid en de sociale contacten in een dorp.
Leeuwarden moet nog beslissen hoe ze om zal gaan met de scholen norm binnen de stad en haar omliggende dorpen. Dit beleid dat gaat worden bepaald door de politici die de na aankomende verkiezing in de raad komen. Nu is uw kans om hier uw stem te laten horen.
In het Listlûkersdebat van 14 november in het dorpshuis in Weidum willen we van de lijsttrekkers horen hoe zij denken over dit onderwerp, graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn. En tevens hier reactie te geven op dit onderwerp zodat we deze informatie kunnen gebruiken in de discussie.

3 Reacties
7 stemmen voor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


 1. anke sohne
  anke sohne zegt:

  Ik ben niet voor en niet tegen. Te kleine scholen lijkt me niet goed, ik zou een nieuw plan willen zien, een nieuw soort school waar de kinderen uit Nij Baarderadiel en Leeuwarden en Sneek naar toe kunnen. Een school bij het station Mantgum, een buiten- school met veel oog voor agrarische omgeving en natuur. Een school waar meer rust heerst dan in de stad, prikkelarm of zo iets. Met voor – en naschoolse opvang, waar beesten, tuinen en ravotmogelijkheden zijn, waar veel buiten gespeeld en onderzocht wordt.

  Beantwoorden
 2. Guus van de Sande
  Guus van de Sande zegt:

  Al hoewel de stelling wat al te stellig is, ben ik wel voor het zoveel mogelijk openhouden van de dorpsscholen. De aanwezigheid van een basisschool is van belang voor de aantrekkingskracht van een dorp op jonge gezinnen. Dit is van groot belang voor het voorkomen van vergrijzing en krimp.

  De opheffingsnorm voor basisscholen is gebaseerd op de zogenaamde ‘leerlingdichtheid’, vrij vertaald het aantal leerlingen per vierkante kilometer. Het kan in mijn ogen niet zo zijn dat een bestuurlijke herindeling er toe leidt dat er in eens sprake is van een andere leerlingdichtheid,met als gevolg sluiting van de meeste dorpsscholen.

  Beantwoorden
 3. Pim Astro
  Pim Astro zegt:

  Een dorpsschool bevordert de aantrekkelijkheid van een dorp in deze tijd van krimp. Ik ben voorstander van een aparte opheffingsnorm voor plattelandsscholen van zeg ca. 35 leerlingen. Onderwijskoepel-organisaties zouden veel meer dan nu moeten gaan samenwerken. En zo bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland.

  Beantwoorden
1 stemmen tegen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *