Er moeten weer woningen gebouwd worden in de dorpen

In Littenseradiel zijn een aantal groeikernen aangewezen waar woningbouw mogelijk was, hierdoor hebben de kleine dorpen al jaren geen (sociale) nieuwbouw. Bovendien trekken de woningbouw verenigingen zich terug uit de dorpen. De 10 dorpen van Nij Baarderadiel komen nu bij Leeuwarden bied dit nieuwe kansen ?
Moet het weer mogelijk worden nieuwbouw woningen te bouwen in kleine dorpen om de leefbaarheid te behouden of te vergroten ?
Ziet u de jongeren ook uit uw dorp verdwijnen ? Is er wel goedkope woonruimte beschikbaar voor starters, en voldoende doorstroom mogelijkheden voor gezinnen en/of senioren. Is er een goede balans tussen huur- en koopwoningen, wat vindt u van de verkoop van huurwoningen door de woningbouw verenigingen. Is woningbouw de oplossing voor leegloop van een dorp, of is dat bij u helemaal geen probleem.
Graag uw reactie op deze stelling, in het Listlûkersdebat van 14 november zullen we de lijsttrekkers ook over dit onderwerp aan de tand voelen, graag nemen we daarin uw inbreng mee.

0 Reacties
7 stemmen voor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


0 stemmen tegen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *