Sta woningbouw toe in de dorpen

Als dorpen zelf grond kunnen verwerven en in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een aantal woningen in één van de 10 dorpen van Baarderadiel willen bouwen, dan moet de gemeente dit toestaan. De gemeente loopt geen financieel risico en de dorpen houden perspectief op een leefbare toekomst.

0 Reacties
8 stemmen voor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


2 stemmen tegen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *